Consilierea individuală cu utilizare inclusiv a instrumentelor WEB 2.0

În această lună, un număr de 12 elevi au finalizat activitățile de consiliere individuală, după cum urmează:
PETOFALVI CĂTĂLIN SAMUEL XIIB, MARC MARIAN DANIEL XIIB, POP CRISTIAN ALIN XIIB consiliați de dnul consilier profesional individual Marian Blănaru;
SABOU PAUL BOGDAN XIIB, BLEDE MATTEO ROBERTO XIIC , BIZĂU ALEXANDRU-NICOLAE XIIB, consiliați de către dna consilier profesional individual Mariana Puiu;
ZUPCSEK MARCELVASILE XIIC, MONI NORBERT CSABA XIIB, BOTIȘ FABIAN IONUȚ , consiliați de către dna consilier profesional individual Andrea Stark;
BUD DAVID BUJOR XIIB, POP ANTONIO DANIEL XIIB, OȘAN IOAN ALIN XIIB, consiliați de către dna consilier profesional individual Camelia Ofrim.
Pe parcursul a câte șapte ședințe fiecare, elevii au discutat despre aspecte legate de prezentul și viitorul lor, cine sunt, unde își doresc să ajungă, care sunt pașii care trebuie parcurși pentru a ajunge la destinația dorită. Împreună cu consilierii, rezolvat fișe, au completat chestionare, etc, la final fiecare realizând câte un dosar de consiliere, câte un CV și un Plan de carieră.
Însumate, la finalul acestei luni s-au realizat 12 dosare de consiliere finale, 12 Planuri de carieră și 12 CV-uri Europass.