Formarea de competențe profesionale și antreprenoriale prin practică în firmele de exercițiu – etapa 1

În afara programului normal, elevii au participat la activitățile specifice unei firme de exercițiu, dobândind astfel competențe transversale, antreprenoriale și IT&C. Sub îndrumarea a 3 experți, s-au înființat pe platforma ROCT 3 firme în luna decembrie și alte 3 firme în luna ianuarie, câte două din fiecare domeniu, respectiv mecanică, elctric și construcții. Elevii au participat la activități de instruire specifice firmelor de exercitiu, dobândind astfel competențe atreprenoriale și specifice domeniului ocupațional, deschizându-și astfel oportunități sporite pe piața muncii prin trecerea de la firma de exercțiu la o firmă reală. În cele 6 firme de exercitiu au fost cuprinși 21 de elevi.