Recrutarea si selectia grupului tinta

În luna februarie  au fost selectați în grupul țintă 10 elevi de la învățământul liceal, dintre care 6 din mediul rural.

A continuat promovarea proiectul, acesta fiind prezentat unui număr de 58 de elevi care au fost informați cu privire la obiectivele proiectului