Recrutarea și selecția grupului țintă

Activitatea s-a desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2020.

Activitățile de recrutare și selecție a grupului țintă s-au făcut  la sediul Colegiului prin informare directă la clasă și online.

Identificarea membrilor grupului țintă s-a făcut  conform procedurii realizate de cei 2 experți grup tintă, unul pentru învățământul profesional și unul  pentru învățământul liceal. Grupul țintă este format din elevii claselor a XII-a liceu și a XI-a învățământ profesional. În luna octombrie au fost selectați 19 elevi, în luna noiembrie au fost selectați 31 elevi, iar în decembrie 30 de elevi. De asemenea, în perioada octombrie – decembrie au fost informați despre proiect un număr de 204 elevi.